geboortezorg

Geboortezorg

en geboortefotografie

WIST JE DAT...
Stichting Keurmerk Geboortefotografie bestaat?

Deze onafhankelijke stichting zet zich belangeloos in om de (eventuele) samenwerking tussen de geboortezorg en geboortefotografen in goede banen te leiden. Verschillende ziekenhuizen maken hier al dankbaar gebruik van.

Je kunt als geboortezorgverlener o.a. bij deze stichting terecht voor:


  • Ondersteuning bij het opstellen van beleid rondom geboortefotografie.
  • Een toolkit speciaal voor ziekenhuizen met een stappenplan en noodzakelijke documenten, zoals werkafspraken, protocollen en een juridisch getoetste samenwerkingsovereenkomst.
  • Het bieden van hulp bij het benaderen en/of screenen van geboortefotografen.
  • Een informatiepunt waar u terecht kunt met al uw vragen over (het invoeren van) geboortefotografie.
  • Ontzorging en tijdwinst.


De Stichting Keurmerk Geboortefotografie heeft, zonder winstoogmerk, ten doel het voeren van een keurmerk voor geboortefotografen. Fotografen dragen zélf zorg voor hun erkenning. Zorgverleners hoeven dus zelf geen keurmerk te behalen. Met het keurmerk kan de professionaliteit van een geboortefotograaf worden aangetoond, iets waar zowel de zorgbranche als professionele geboortefotografen zelf behoefte aan hadden. In overleg met diverse geboortezorgorganisaties en ziekenhuizen is een toetsingskader opgesteld, waaraan erkende geboortefotografen dienen te voldoen. De eerste ziekenhuizen in Nederland hebben inmiddels dankbaar gebruik gemaakt van deze stichting en/of hun pool van professionele geboortefotografen.


Kijk voor meer informatie over het keurmerk voor geboortefotografie op www.keurmerkgeboortefotografie.nl


MINICURSUS FOTOGRAFEREN VAN EEN GEBOORTE;
FOTOGRAFEREN BIJ LASTIGE LICHTOMSTANDIGHEDEN.


Werk jij in de geboortezorg en maak jij tijdens je werk ook wel eens foto's van een bevalling of geboorte? En zou je graag wat betere foto's willen leren maken?


Deze minicursus bestaat uit een e-book van 18 pagina's met informatie en tips m.b.t. lastige lichtomstandigheden en is geschikt voor iedereen die technisch betere foto's wil maken tijdens een geboorte.


Dus ook voor doula's, verloskundigen, OK-assistenten, verpleegkundigen en medewerkers uit de kraamzorg!


MEER INFORMATIE


EEN SAMENWERKING AANGAAN MET

HET PLATFORM VAN DE GEBOORTEFOTOGRAAF?


Dat kan!

Ben je bijvoorbeeld werkzaam in de geboortezorg en op zoek naar foto's voor je website of je drukwerk? Of wellicht wil je een artikel schrijven waar je beeldmateriaal voor zoekt? Of zoek je informatiemateriaal om aanstaande ouders te informeren over geboortefotografie? De Geboortefotograaf staat absoluut open voor een samenwerking! En de geboortefotografen op het platform denken graag mee.


Neem contact op voor de mogelijkheden of het bespreken van een idee. Je kunt ook rechtstreeks een mailtje sturen naar info@degeboortefotograaf.nl