zorgverleners

VOOR ZORGVERLENERS

IN DE GEBOORTEZORG

WIST JE DAT...
er sinds kort de Stichting Keurmerk Geboortefotografie bestaat?

Deze onafhankelijke stichting zet zich belangeloos in om de (eventuele) samenwerking tussen de geboortezorg en geboortefotografen in goede banen te leiden. Verschillende ziekenhuizen maken hier al dankbaar gebruik van.

Je kunt als geboortezorgverlener o.a. bij deze stichting terecht voor:


  • Ondersteuning bij het opstellen van beleid rondom geboortefotografie.
  • Een toolkit speciaal voor ziekenhuizen met een stappenplan en noodzakelijke documenten, zoals werkafspraken, protocollen en een juridisch getoetste samenwerkingsovereenkomst.
  • Het bieden van hulp bij het benaderen en/of screenen van geboortefotografen.
  • Een informatiepunt waar u terecht kunt met al uw vragen over (het invoeren van) geboortefotografie.
  • Ontzorging en tijdwinst.


De Stichting Keurmerk Geboortefotografie heeft, zonder winstoogmerk, ten doel het voeren van een keurmerk voor geboortefotografen. Fotografen dragen zélf zorg voor hun erkenning. Zorgverleners hoeven dus zelf geen keurmerk te behalen. Met het keurmerk kan de professionaliteit van een geboortefotograaf worden aangetoond, iets waar zowel de zorgbranche als professionele geboortefotografen zelf behoefte aan hadden. In overleg met diverse geboortezorgorganisaties is daarom een toetsingskader opgesteld, waaraan erkende geboortefotografen dienen te voldoen. De eerste ziekenhuizen in Nederland hebben al dankbaar gebruik gemaakt van de stichting en/of hun pool van professionele geboortefotografen.


Kijk voor meer informatie over het keurmerk voor geboortefotografie op www.keurmerkgeboortefotografie.nl

EEN SAMENWERKING AANGAAN MET DE GEBOORTEFOTOGRAAF?


Dat kan!


Ben je bijvoorbeeld werkzaam in de geboortezorg en op zoek naar foto's voor je website of je drukwerk? Of wellicht wil je een artikel schrijven waar je beeldmateriaal voor zoekt? Of zoek je informatiemateriaal om aanstaande ouders te informeren over geboortefotografie? De Geboortefotograaf staat absoluut open voor een samenwerking! En de geboortefotografen op het platform denken graag mee.


Neem contact op voor de mogelijkheden of het bespreken van een idee. Je kunt ook rechtstreeks een mailtje sturen naar info@degeboortefotograaf.nl